23/05/2024 05:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Hồ trúc chi từ kỳ 1
西湖竹枝詞其一

Tác giả: Thi Nhuận Chương - 施閏章

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 22:46

 

Nguyên tác

外湖遊遍里湖遊,
南北峰高水面浮。
弱柳新栽成絮少,
不教飛去惹人愁。

Phiên âm

Ngoại Hồ[1] du biến Lý Hồ[2] du,
Nam Bắc phong cao thuỷ diện phù.
Nhược liễu tân tài thành nhứ thiểu,
Bất giao phi khứ nhạ nhân sầu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hết Ngoại Hồ vào hồ trong dạo cảnh
Núi Bắc Nam soi nổi ảnh trên hồ
Liễu mới trồng thành sợi bông còn ít
Xin đừng bay bám khách gợi sầu đau
[1] Tên hồ, phía ngoài Tây Hồ, Tiền Đường.
[2] Tức Tây Hồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thi Nhuận Chương » Tây Hồ trúc chi từ kỳ 1