29/06/2022 04:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những linh hồn bơ vơ

Tác giả: Mộng Tuyết - Thái Thị Úc

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/08/2015 01:19

 

Trạm Bắc đưa về tin xót xa
Lang thang thê thảm kẻ không nhà
Đồng quê khốn khó tìm ra chợ
Bồng bế con thơ dắt díu già
Mùa đói năm 1945

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mộng Tuyết » Những linh hồn bơ vơ