18/08/2022 04:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài Âm hành kỳ 5
淮陰行其五

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 21/05/2021 02:23

 

Nguyên tác

隔浦望行船,
頭昂尾幰幰。
無奈晚來時,
清淮春浪軟。

Phiên âm

Cách phổ vọng hành thuyền,
Đầu ngang vĩ hiển hiển.
Vô nại vãn lai thì,
Thanh hoài xuân lãng nhuyễn.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thuyền đi cách bến ngóng không
Đầu thuyền cao vút đuôi trông ngang tàng
Chẳng rõ sao lúc chiều tàn
Sông Hoài trong vắt sóng xuân hiền hoà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Hoài Âm hành kỳ 5