18/01/2021 18:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng viễn kỳ 1
贈遠其一

Tác giả: Tiết Đào - 薛濤

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 08:36

 

Nguyên tác

芙蓉新落蜀山秋,
錦字開緘到是愁。
閨閣不知戎馬事,
月高還上望夫樓。

Phiên âm

Phù dung tân lạc Thục sơn thu,
Cẩm tự khai giam đáo thị sầu.
Khuê các bất tri nhung mã sự,
Nguyệt cao hoàn thượng vọng phu lâu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thu non Thục phù dung vừa rụng
Thư gấm phong, mở chỉ gợi sầu
Binh nhung, khuê các biết đâu
Theo vầng trăng sáng lên lầu vọng phu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Đào » Tặng viễn kỳ 1