16/08/2020 00:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cau non trầu lộc mỉa mai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2015 09:29

 

Cau non trầu lộc mỉa mai,
Da trắng tóc dài, đẹp với ai đây?
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cau non trầu lộc mỉa mai