27/11/2021 09:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối tửu ca
對酒歌

Tác giả: Tào Tháo - 曹操

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 06/09/2008 23:11

 

Nguyên tác

對酒歌,
太平時,
吏不呼門。
王者賢且明,
宰相股肱皆忠良。
咸禮讓,
民無所爭訟。
三年耕有九年儲,
倉谷滿盈。
斑白不負載。
雨澤如此,
百谷用成。
卻走馬,
以糞其土田。
爵公侯伯子男,
咸愛其民,
以黜陟幽明。
子養有若父與兄。
犯禮法,
輕重隨其刑。
路無拾遺之私。
囹圄空虛,
冬節不斷。
人耄耋,
皆得以壽終。
恩德廣及草木昆虫。

Phiên âm

Đối tửu ca,
Thái bình thì,
Lại bất hô môn.
Vương giả hiền thả minh,
Tể tướng cổ quăng giai trung lương.
Hàm lễ nhượng,
Dân vô sở tranh tụng.
Tam niên canh hữu cửu niên trừ,
Thương cốc mãn doanh.
Ban bạch bất phụ tải.
Vũ trạch như thử,
Bách cốc dụng thành.
Khước tẩu mã,
Dĩ phân kỳ thổ điền.
Tước công hầu bá tử nam,
Hàm ái kỳ dân,
Dĩ truất trắc u minh.
Tử dưỡng hữu nhược phụ dữ huynh.
Phạm lễ pháp,
Khinh trọng tuỳ kỳ hình.
Lộ vô thập di chi tư.
Linh ngữ không hư,
Đông tiết bất đoán.
Nhân mạo điệt,
Giai đắc dĩ thọ chung.
Ân đức quảng cập thảo mộc côn trùng.

Bản dịch của Cổ Mộ

Nâng chén ca,
Buổi thái hoà,
Quan không thúc thuế.
Vua chúa sáng hiền,
Trung lương tướng tá tài ba.
Cùng nhau nhường kính,
Tranh chấp không xảy ra.
Ba năm cày cấy, chín năm vẫn ấm no,
Lúa gạo đầy kho,
Việc nặng không đến người già.
Mưa thuận gió hoà,
Ngũ cốc được mùa.
Bắt ngựa hoang,
Giúp canh tác mùa màng.
Các vị công, hầu, bá, tử, nam,
Đều yêu thương dân chúng,
Thưởng phạt phân minh.
Coi dân như con em mình.
Kẻ phạm lễ pháp,
Tuỳ nặng nhẹ xử hình.
Ngoài đường của rơi không ai nhặt.
Trong lao tù vắng tanh,
Mùa đông không có án.
Người già cả,
Sống trọn tuổi trời.
Cả thảo mộc côn trùng, ân đức đều đến nơi.
Nguồn: Cổ Mộ, “Tào Tháo - lãnh tụ thi đàn Kiến An”, Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 569 ngày 01-06-2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tháo » Đối tửu ca