29/06/2022 10:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây
나무

Tác giả: Kim Kwang-kyu - 김광규

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2013 17:24

 

Nguyên tác

봄이 와도 당신은 꽃씨를 뿌리지 않는다. 어린 나무를 옮겨 심지 않는다.
  철따라 물을 주고, 살충제를 뿌리고, 가지를 쳐주고, 밑동을 싸맬 필요도 없다.
  이미 커다랗게 자란 장미, 목련, 무궁화, 회양목, 주목, 벽오동, 산수유, 영산홍, 청단풍,
등나무, 모과나무, 앵두나무, 감나무, 대추나무, 살구나무, 잣나무, 은행나무, 가이즈카향나무,
겹벚나무, 사철나무, 자귀나무, 대나무, 플라타너스, 느티나무, 소나무, 눈향나무, 박태기나무
들을 사들이면 되기 때문이다
  거대한 정원을 가득 채운 저 수많은 관상수들을 당신은 모두 나무라고 부른다.
  당신은 참으로 많은 나무를 가지고 있다. 단 한 그루의 나무 이름조차 모르면서도.

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Mùa xuân đến em chẳng buồn rắc hạt, gieo hoa. Không đốn dời, cũng chẳng ươm những cây non đang lớn
Mùa theo mùa, chẳng cần tưới nước, phun thuốc trừ sâu, đếm từng cành cây, từng cây mong ngày hoa nở, buộc rơm xuống gốc cây khi trời bắt đầu se lạnh...
Vì em chỉ cần mua sẵn tất cả các loài cây đã lớn như hoa hồng, hoa mộc liên, hoa mu-kung, hoa yang-mok, ju-mok, cây ngô đồng, san-su-yu, yuong-san-hong, cây đơn phong mùa thu, cây đậu tía, cây hồng, cây táo tàu, cây mơ, cây thông thơm, cây ngân hạnh, cây gai, ju-kha-hyang, cây anh đào kép, cây hoa tứ mùa, cây bông gòn, cây tre, chu-la-tha-ne-sou, cây liễu, cây thông, cây hun-hyang, cây park-tae-gi..., và em cho thế là đủ
Em gọi tất cả các loài cây đầy ắp trong khu vườn rộng lớn ấy bằng cái tên chung, đó là "cây"
Em là người có thật nhiều cây cối. Chỉ có điều em không hề kết tên, dù chỉ một loài cây
Nguồn: Em đã sống vì ai (thơ song ngữ Hàn-Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Kwang-kyu » Cây