04/02/2023 21:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ già là mẹ già chung

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/03/2015 15:40

 

Mẹ già là mẹ già chung
Anh lo thang thuốc, em giùm cháo cơm
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mẹ già là mẹ già chung