26/10/2021 17:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều xuân nhớ nhà

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2015 20:50

 

Chiều xuân mây trắng về xa
Cuối chân trời ấy quê nhà chiều xưa
Nhớ chiều nao chuyến đò đưa
Chở chiều qua bến sông mưa đợi chiều

Mây chiều hay tóc em yêu
Lòng ta phố cổ chín chiều về đâu?
Hà Tiên, 1972
Nguồn: Lửa đầu non (thơ), Đoàn Thuận, NXB Trẻ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Chiều xuân nhớ nhà