13/08/2022 19:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gồm thâu lục quốc

Tác giả: Đỗ Kim Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Tà vào 24/02/2007 12:53

 

Lập trận bình Yên vạn sự hay
Xua quân diệt Triệu chẳng so ngày
Mưu cao trá Nguỵ đa đoan múa
Kì kế gạt Hàn nhũng nhiễu bay
Lục quốc thân Tề như giữ lẩu
Chư hầu sơ Sở tựa buông phay
Thuỷ Hoàng trí phục sâu không nhẽ
Thiên hạ quy Tần một mối này
28/03/2006

Sau khi gồm thâu lục quốc Tần vương Doanh Chính được gọi là Tần Thuỷ Hoàng (221 TCN), hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa. Sau khi qua đời, triều đại của ông cũng về tay người khác, con cháu không giữ được.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Kim Vũ » Gồm thâu lục quốc