09/12/2022 20:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bức thư tương tư

Tác giả: Mộng Tuyết - Thái Thị Úc

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2020 11:53

 

Có nghĩa gì đâu một bức thư?
Cho lòng nhẹ vợi nỗi tương tư.
Nhưng rồi lại thấy tương tư nữa,
Một bức thư sau vẫn đợi chờ.
Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mộng Tuyết » Bức thư tương tư