09/12/2021 10:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu phố ca kỳ 01
秋浦歌其一

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2006 13:04

 

Nguyên tác

秋浦長似秋,
蕭條使人愁。
客愁不可度,
行上東大樓。
正西望長安,
下見江水流。
寄言向江水,
汝意憶儂不。
遙傳一掬淚,
為我達揚州。

Phiên âm

Thu Phố trường tự thâu (thu),
Tiêu điều sử nhân sầu.
Khách sầu bất khả độ,
Hành thượng đông đại lâu.
Chính tây vọng Trường An,
Hạ kiến giang thuỷ lưu.
Ký ngôn hướng giang thuỷ,
Nhữ ý ức nùng bất.
Dao phụ nhất cúc lệ,
Vị ngã đạt Dương Châu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Phố Thu dài như thu
Tiêu điều làm khách sầu
Sầu này ai đếm được
Bước lên Đông Thiên lâu
Vọng về tây, Trường An
Nhìn xuống dòng nước trong
Gửi lòng theo dòng nước
Chảy về đông về đông
Nghĩ xưa lệ thấm mau
Nhớ tôi không người hỡi
Vì tôi, đến Dương Châu.
Thu Phố ở huyện Thanh Dương, tỉnh An Huy.

(Năm 754)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thu phố ca kỳ 01