29/11/2021 15:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phong Xuyên huyện thứ vận điển bạ Ngưu Sĩ Lương
封川縣次韻典簿牛士良

Tác giả: Trương Dĩ Ninh - 張以寧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/01/2018 00:26

 

Nguyên tác

記取今年重九日,
封川水驛掛帆過。
秋風嶺外黄花少,
暮雨尊前白發多。
起接野僧談梵典,
臥聽溪子和蠻歌。
少游款段成何事,
至竟男兒是伏波。

Phiên âm

Ký thủ kim niên trùng cửu nhật,
Phong Xuyên thuỷ dịch quải phàm qua.
Thu phong Lĩnh ngoại[1] hoàng hoa thiếu,
Mộ vũ tôn tiền bạch phát đa.
Khởi tiếp dã tăng đàm Phạn điển,
Ngoạ thinh khê tử hoạ Man ca.
Thiếu du khoản đoạn thành hà sự,
Chí cánh nam nhi thị Phục Ba.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngày trùng cửu năm nay còn nhớ,
Trạm Phong Xuyên thuyền chở ghé ngang.
Gió thu Lĩnh ít hoa vàng,
Mưa chiều nhẩm rượu tóc càng trắng thêm.
Cùng sư núi bàn xem sách Phạn,
Nằm nghe Man bên suối hát ca.
Rong chơi ngựa kém ấy là,
Nam nhi như lão Phục Ba đáng mặt.
Huyện Phong Xuyên nằm phía tây Quảng Đông. Điển bạ là chức quan thuộc Điển Bạ sảnh, nằm trong Quốc Tử giám hoặc Hàn Lâm kiêm Quốc Sử viện, chuyên coi về học chính, viết và tu bổ sử, hoặc giám sát quan viên các cấp.

[1] Phía nam Ngũ Lĩnh tức Quảng Đông, Quảng Tây, đất của người Việt cổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Dĩ Ninh » Phong Xuyên huyện thứ vận điển bạ Ngưu Sĩ Lương