01/10/2020 09:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chồng tôi đi đã ba đông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 23:15

 

Chồng tôi đi đã ba đông,
Hẹn về năm ngoái sao không thấy về?
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chồng tôi đi đã ba đông