03/03/2021 22:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thời son trẻ
Being young and green

Tác giả: Edna St. Vincent Millay

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 22/12/2020 16:50

 

Nguyên tác

Being Young and Green, I said in love’s despite:
Never in the world will I to living wight
Give over, air my mind
To anyone,
Hang out its ancient secrets in the strong wind
To be shredded and faded—

Oh, me, invaded
And sacked by the wind and the sun!

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Thời son trẻ, nói yêu là bất chấp:
Sống dạt dào với tính thật hồn nhiên
Bỏ qua hết, lòng không vướng ưu phiền
Ai em cũng với tâm hồn như thế
Tìm về tích xưa trong lời gió kể
Đã lụi tàn theo năm tháng mờ phai—

Ôi, em, nghe thương tổn trái tim này
Rồi gió cuốn theo mặt trời tan biến!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edna St. Vincent Millay » Thời son trẻ