20/05/2022 00:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tư quy
思歸

Tác giả: Vương Bột - 王勃

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/03/2007 18:50

 

Nguyên tác

長江悲已滯,
萬里念將歸。
況屬高風晚,
山山黃葉飛。

Phiên âm

Trường Giang bi dĩ trệ,
Vạn lý niệm tương quy.
Huống thuộc cao phong vãn,
Sơn sơn hoàng diệp phi.

Dịch nghĩa

Nỗi thương đau đã lắng đọng trên sông Trường Giang,
Ở nơi xa muôn dặm mong nhớ lúc trở về.
Huống hồ đương lúc cuối thu,
Lá vàng tung bay trên núi non trùng điệp.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Trường Giang lắng đọng sầu đau,
Ở ngoài muôn dặm cầu mau về nhà.
Huống chi gió lộng chiều tà,
Lá vàng bay khắp non xa núi gần!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Bột » Tư quy