07/10/2022 10:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trừ dạ tự Thạch Hồ quy Điều Khê kỳ 02
除夜自石湖歸苕溪其二

Tác giả: Khương Quỳ - 姜夔

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2018 07:42

 

Nguyên tác

美人臺上昔歡娛,
今日空臺望五湖。
殘雪未融青草死,
苦無麋鹿過姑蘇。

Phiên âm

Mỹ nhân đài thượng tích hoan ngu,
Kim nhật không đài vọng Ngũ Hồ.
Tàn tuyết vị dung thanh thảo tử,
Khổ vô mi lộc quá Cô Tô[1].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trên đài người ngọc nhớ vui xưa,
Đài trống hôm nay ngắm Ngũ Hồ.
Tàn tuyết chưa tan cỏ xanh chết,
Buồn chẳng hươu nai phá Cô Tô.
[1] Khi biết Ngô Phù Sai vui chơi cùng Tây Thi suốt ngày suốt tháng trên đài Cô Tô, không họp triều bàn chính sự, Ngũ Tử Tư đến can gián. Ngũ Tử Tư nói rằng nếu không lo việc nước, sẽ có một ngày quân Việt đánh chiếm nước Ngô và trên đài Cô Tô này chỉ có hươu nai lui tới thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Quỳ » Trừ dạ tự Thạch Hồ quy Điều Khê kỳ 02