28/05/2024 14:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tre vui tre cười

Tác giả: Võ Quảng

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/09/2017 04:35

 

Tre vui, tre cười
Kĩu ca kĩu kịt!
Chim vui, chim cười
Ríu ra ríu rít

Gió vui, gió cười
Trong thông vi vút!
Hoa vui, hoa cười
Trong cành trắng muốt!

Lửa vui, lửa cười
Bập bùng trong bếp!
Suối vui, suối cười
Trên non róc rách!

Đèn vui, đèn cười
Lập loè trang sách!
Em vui, em cười
Khúc kha khúc khích!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Võ Quảng » Tre vui tre cười