12/05/2021 12:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm tịch kệ
臨寂偈

Tác giả: Nhược Ngu thiền sư - 若愚禪師

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 30/09/2014 21:56

 

Nguyên tác

室裏千花羅網,
夢中七寶蓮池。
踏得西歸路穩,
更無一點狐疑。

Phiên âm

Thất lý thiên hoa la võng,
Mộng trung thất bảo liên trì.
Đạp đắc tây quy lộ ổn,
Cánh vô nhất điểm hồ nghi.

Bản dịch của Thích Tắc Phi

Hoa mầu lưới báu dệt hư không
Thất bảo ao sen sáng đẹp hồng
Rảo bước tây quy đường lối ổn
Niềm nghi tiêu tán sạch cõi lòng
Nguồn: Cao tăng tông Thiên Thai Trung Hoa, Thích Tắc Phi biên soạn, NXB Phương Đông, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhược Ngu thiền sư » Lâm tịch kệ