26/05/2024 12:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm hoài bài 09

Tác giả: Phan Văn Trị - 潘文值

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi ltvannhi vào 22/10/2012 14:14

 

Màu tươi sắc tốt dám se sua,
Giàu cũng không khoe, khó chẳng dua.
Mấy kỷ tuyết sương bền chí trẻ,
Chín từng mưa móc gội ơn vua.
Thủy lưu xa ruổi ngoài ngàn dặm,
Tòng bá cao xây giữa bốn mùa.
Lời sáng nết cao tùy thuở biến,
Mặc người lưỡi múa lại môi khua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Văn Trị » Cảm hoài bài 09