26/05/2024 07:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương phó Thành Đô thảo đường đồ trung hữu tác, tiên ký Nghiêm Trịnh công kỳ 5
將赴成都草堂途中有作,先寄嚴鄭公其五

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/03/2014 10:37

 

Nguyên tác

錦官城西生事微,
烏皮幾在還思歸。
昔去為憂亂兵入,
今來已恐鄰人非。
側身天地更懷古,
回首風塵甘息機。
共說總戎雲鳥陣,
不妨遊子芰荷衣。

Phiên âm

Cẩm Quan thành[1] tây sinh sự vi,
Ô bì kỷ tại hoàn tư quy.
Tích khứ vi ưu loạn binh[2] nhập,
Kim lai dĩ khủng lân nhân phi.
Trắc thân thiên địa cánh hoài cổ,
Hồi thủ phong trần cam tức ky.
Cộng thuyết tổng nhung vân điểu trận,
Bất phương du tử kỵ hà y.

Dịch nghĩa

Phía tây Cẩm Quan thành cuộc sống eo hẹp,
Cái ghế cũ da đen vẫn còn nên cứ nghĩ đến trở về.
Xưa bỏ đi vì lo quân lính nổi loạn tràn vào,
Nay trở về lại ngại hàng xóm ghét bỏ.
Nghiêng mình coi trời đất nên luyến tiếc chuyện xưa,
Trong cảnh gió bụi quay đầu lại chịu nín hơi.
Cùng với vị chỉ huy bàn thế trận,
Chẳng hại gì tới kẻ long đong mặc áo cỏ gai.

Bản dịch của Nhượng Tống

Cửa nhà thành gấm kể mà chi
Nhớ ghế da đen phải tính về
Đi trước vì lo quân giặc tới
Lại giờ chỉ sợ láng giềng chê
Nghiêng mình trời đất, còn nhiều chuyện
Dạn mặt phong sương, chịu một bề
Quan tướng nghe đồn thao lược lắm
Khách du thôi chẳng ngại ngùng gì
(Năm 764)

[1] Tức Thành Đô, vì là nơi sản xuất loại gấm tốt cung cấp cho triều đình, nên đặt vị quan coi sóc việc đó, vì thế mang tên Cẩm Quan thành.
[2] Từ Tri Đạo nổi lên làm loạn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tương phó Thành Đô thảo đường đồ trung hữu tác, tiên ký Nghiêm Trịnh công kỳ 5