30/03/2020 03:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

17-22 tháng năm 1966
17-22 Mai 1966

Tác giả: Erich Fried

Nước: Áo
Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2012 02:20

 

Nguyên tác

Aus Da Nang
wurde fünf Tage hindurch
täglich berichtet:
Gelegentlich einzelne Schüsse

Am sechsten Tag wurde berichtet:
In den Kämpfen der letzten fünf Tage
in Da Nang
bisher etwa tausend Opfer

Bản dịch (của Bản dịch của Quang Chiến)

Từ Đà Nẵng
Năm ngày liền
Người ta đưa tin:
Thỉnh thoảng mới có vài tiếng súng

Ngày thứ sáu có tin:
Ở Đà Nẵng
Năm ngày qua trong các cuộc giao tranh
Đã có khoảng một ngàn người bị chết
Nguồn: Và Việt Nam và, NXB Văn học, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Erich Fried » 17-22 tháng năm 1966