30/05/2022 06:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đến đây cận thuỷ xa ngư

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2015 16:37

 

Đến đây cận thuỷ xa ngư,
Hỏi rằng cá đã vào lừ ai chưa?
- Con cá đợi gió chờ mưa,
Trời chưa phong vũ, cá chưa vào lừ.
Khảo dị:
Ớ em ơi, tới đây cận thuỷ xa ngư,
Chừ hỏi thăm con cá nó đã vào lừ mô chưa.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đến đây cận thuỷ xa ngư