25/10/2021 12:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trở lại An Nhơn

Tác giả: Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 10/09/2011 03:49

 

Trở lại An Nhơn, tuổi lớn rồi
Bạn chơi ngày nhỏ chẳng còn ai
Nền nhà nay dựng cơ quan mới
Chẳng lẽ thăm quê lại hỏi người!
Nguồn: Chế Lan Viên - thơ, Hoàng Hồng tuyển chọn, NXB Văn Học, 2010, tr. 209

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chế Lan Viên » Trở lại An Nhơn