27/11/2021 17:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phút tình chạm nhau

Tác giả: Trần Mai Hường

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2021 18:39

 

Hình như trời vừa nhắc
Cái phút tình chạm nhau
Lẻ giây muôn nghìn vỡ
Linh thiêng đến nhiệm màu

Em rất hiền như sớm
Anh nắng óng ru mềm
Em đan từng mắt nhớ
Anh kết mùa thành duyên

Đã như giày bên guốc
Như sắt níu nam châm
Cuồng phong và giông bão
Quấn mềm nhau âm thầm

Thì cứ tin thượng đế
Chọn chúng mình thương ơi
Chiều nay nghe nhớ gọi
Đã biếc nhau xanh người

Hình như trời vừa nhắc
Cái phút tình chạm nhau...
Nguồn: Mây mưa với chữ (thơ), Trần Mai Hường, NXB Hội nhà văn, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mai Hường » Phút tình chạm nhau