28/11/2022 13:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt Phạm lang trung

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 07:56

 

Phiên âm

Dĩ từ niên lai bất tương kiến,
Kiến thời liên ngã cánh liên quân.
Mang mang thân thế tri hà liễu?
Hạo hạo kiền khôn tích tạm phân.
Vạn lý ức qui sầu Tử Mỹ[1],
Nhất quan đa bệnh sấu Hưu Văn[2],
Minh thần khước vọng giang kiều lộ,
Nam lĩnh vân liên Bắc lĩnh vân.

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Xa nhau kể đã bốn năm chầy,
Gặp mặt thương mình lại xót ai.
Thân thế mịt mờ bao hết cuộc,
Kiền khôn man mác lại chia tay.
Xa quê Tử Mỹ buồn vì nhớ,
Một chức, Hưu Văn bệnh hóa gầy!
Mai mốt trông vời sông nước cách,
Non nam, núi bắc một trời mây.
Phạm lang trung: tức Phạm Sỹ Ái, tự Đôn Nhân, người xã Trung Lập, huyện Đường Hào (nay là Mỹ Hào, tỉnh Hải Hưng), đỗ hoàng giáp năm Minh Mệnh thứ 13 (1832) làm lang trung bộ lại.

[1] Tên tự của Đỗ Phủ, thi nhân đời Đường. Lúc ông chạy loạn vào Ba Thục, có làm nhiều thơ tả tình nhớ quê hương.
[2] Tên tự của Thẩm Ước, làm quan trải ba triều Tống, Tề, Lương. Lúc già dâng thư xin về, trong có nói: "Mình già và ốm, vài tuần lại phải đổi áo nịt da, lấy tay nắm cánh tay thì hàng tháng thấy gầy đi nửa phân."

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Biệt Phạm lang trung