02/12/2022 00:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tơ chiều

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 22/10/2020 19:32

 

Mây đuổi mây bay, chiều đuổi chiều
Sương lam về nhuộm áo cô liêu
Mùa thu rong chơi về đâu đó
Chỉ lá vàng khô rụng tiêu điều!
Khói sóng muôn năm sầu điệp điệp
Phù vân vạn thuở vẫn hiu hiu
Quê hương chừ đã tàn phai quá!
Đau đớn… chiều con quốc kêu chiều...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Tơ chiều