31/05/2024 05:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ công bộ Vũ Hạo Trạch vịnh liên nguyên vận kỳ 4
和工部武灝澤詠蓮元韻其四

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2020 23:08

 

Nguyên tác

珠璣雨滴青蓮葉,
又見珠璣題滿帖。
舍人撐自中堂來,
道是北斗雙蓮疊。
乃烹蓮茶歌蓮章,
字字香煙到三峽。
蓮珠驚擲沼中聲,
詩陣莫京詩將捷。

Phiên âm

Châu ky vũ trích thanh liên diệp,
Hựu kiến châu ky đề mãn thiếp.
Xá nhân sanh tự trung đường lai,
Đạo thị Bắc Đẩu song liên điệp.
Nãi phanh liên trà ca liên chương,
Tự tự hương yên đáo Tam Giáp.
Liên châu kinh trịch chiểu trung thanh,
Thi trận mạc kinh thi tướng tiệp.

Dịch nghĩa

Mưa hạt châu nhỏ xuống lá sen xanh,
Lại thấy ngọc châu viết đầy trên thiếp.
Người hầu đem từ nhà trong ra,
Nói là hai bông sen trên tầng Bắc Đẩu.
Bèn pha trà sen, ca bài hái sen,
Chữ chữ khói thơm đưa đến Tam Giáp.
Hạt châu trên sen giật mình rơi xuống ao thành tiếng,
Trận thơ này ai dám tranh phần thắng với tướng thơ.

Bản dịch của Lâm Giang

Hạt châu nhỏ xuống lá xanh thắm,
Lại thấy hạt châu đầy thiếp bám.
Người hầu đem từ dưới nhà lên,
Hai bông sen tìm trong ngàn nạn.
Ca bài hái sen, pha trà sen,
Từng chữ khói thơm đua vượt cạn,
Hạt châu giật mình rớt xuống ao,
Ai dám tranh phần với thì trận.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Hoạ công bộ Vũ Hạo Trạch vịnh liên nguyên vận kỳ 4