17/07/2024 20:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuyên nhà nho

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 10:15

 

Nhất sự bất tri, nho sở[1]
Nông, công, hay mà thương, sĩ cũng hay
Trên cõi đời nào ai dở ai hay
Vẫn biết có kẻ gầy người béo
Nhà nho hủ vẫn cậy mình khôn khéo
Đem văn chương mà vênh váo với đời
Năm ba câu bát cổ[2] dông dài
Trừ cử nghiệp chuyện ngoài chi nỏ[3] biết
Ai cạnh tranh, ai sinh tồn, ai thắng ưu, mà ai bại liệt
Trên địa cầu nào biết những ai ai
Chữ duy tân gác để ngoài tai
Những tấp tểnh đua tài nô lệ
Đãn ngôn vũ trụ giai ngô sự
Khẳng dữ giang sơn phó bỉ cường[4]
Khuyên ai mà có chí cải lương
Nên phải biết tự cường mới được
Kể chi dài trăm năm về trước
Bây giờ nào ta thử hợp quần[5] chơi
Khi nên giời cũng chiều người
Bài này khuyết danh, đã được dùng làm tài liệu giảng dạy ở trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội.

[1] Một việc không biết là điều xấu hổ cho nhà nho.
[2] Loại văn chương chỉ học để thi cử.
[3] Chăng.
[4] Hằng nói trong vũ trụ đều là việc của ta, chẳng lẽ lại đem núi sông phó mặc cho kẻ mạnh.
[5] Họp đàn, đoàn kết lại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Khuyên nhà nho