26/03/2023 22:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ nhật Dương Trường Ninh trạch tống Thôi thị ngự, Thường chính tự nhập kinh, đắc thâm tự
夏日楊長寧宅送崔侍禦、常正字入京,得深字

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2015 18:03

 

Nguyên tác

醉酒揚雄宅,
升堂子賤琴。
不堪垂老鬢,
還對欲分襟。
天地西江遠,
星辰北斗深。
烏臺俯麟閣,
長夏白頭吟。

Phiên âm

Tuý tửu Dương Hùng[1] trạch,
Thăng đường Tử Tiện[2] cầm.
Bất kham thuỳ lão mấn,
Hoàn đối dục phân khâm.
Thiên địa tây giang viễn,
Tinh thần bắc đẩu thâm.
Ô đài[3] phủ lân các,
Trường hạ "Bạch đầu ngâm".

Dịch nghĩa

Say rượu tại nhà của Dương Hùng,
Ngồi nơi bàn giấy làm việc thì gảy đàn như Tử Tiện.
Không chịu chấp nhận là râu mình đã bạc,
Nên cứ nhất định muốn chia tay.
Trong quãng trời đất này, sông tây xa quá,
Và trong đám tinh tú kia sao bắc lại tít mù.
Nơi làm việc của quan ngự sử sát ngay cạnh gác lân,
Ngày hè dài cứ ngâm khúc "Đầu bạc".

Bản dịch của Phạm Doanh

Làm việc, đàn Tử Tiện,
Nhà Dương Hùng, rượu say.
Chắng thiết bộ râu bạc,
Lại muốn được chia tay.
Trời đất, tây giang cách,
Tinh tú, bắc đẩu dầy.
Gác lân cạnh ngự sử,
Ngâm “Bạc đầu” tối ngày.
(Năm 768)

[1] Dương Hùng tự Tử Vân 子雲, một nhà văn học nổi tiếng thời Tây Hán, nhà ở Thành Đô, tên là Thảo huyền đường. Trong bài này Đỗ Phủ ám chì nhà của Dương Trường Ninh.
[2] Hiệu của Mật Bất Tề 宓不齊, là học trò của Khổng Tử, giữ chức tể ở Đan Phụ. Ông suốt ngày gày đàn, không hề tới công đường, thế mà Đan Phụ được yên. Ông quản lý hành chính giỏi vì biết dùng người, vì thế mà nhàn hạ.
[3] Dùng để chỉ ngự sử đài, nơi làm việc của cơ quan hành chính trung ương, cạnh vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hạ nhật Dương Trường Ninh trạch tống Thôi thị ngự, Thường chính tự nhập kinh, đắc thâm tự