28/01/2022 10:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ tặng viễn
和贈遠

Tác giả: Độc Cô Cập - 獨孤及

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/09/2008 10:08

 

Nguyên tác

憶得去年春風至,
中庭桃李映瑣窗。
美人挾瑟對芳樹,
玉顏亭亭與花雙。
今年新花如舊時,
去年美人不在茲。
借問离居恨深淺,
只應獨有庭花知。

Phiên âm

Ức đắc khứ niên xuân phong chí,
Trung đình đào lý ánh toả song.
Mỹ nhân hiệp sắt đối phương thụ,
Ngọc nhan đình đình dữ hoa song.
Kim niên tân hoa như cựu thì,
Khứ niên mỹ nhân bất tại tư.
Tá vấn ly cư hận thâm thiển,
Chỉ ưng độc hữu đình hoa tri.

Bản dịch của Trương Đình Chi

Nhớ lại năm xưa khi gió xuân
Ánh song đào lý nở đầy sân
Ôm đàn người đẹp sánh đào lý
Mặt ngọc bên hoa thật xứng cân
Năm nay hoa nở đẹp như thơ
Vắng con người ngọc của năm xưa
Ra đi ướm hỏi sầu bao nả
Hoa biết vì hoa đã tiễn đưa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Độc Cô Cập » Hoạ tặng viễn