30/09/2020 22:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 1
愼思自和甫爱蓮亭歸有詩邀次韻其一

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 13:36

 

Nguyên tác

千尺心情愛自看,
小楼清絕倚欄杆。
低聲一笑無人識,
聴得鄰家錦瑟弾。

Phiên âm

Thiên xích tâm tình ái tự khan,
Tiểu lâu thanh tuyệt ỷ lan can.
Đê thanh nhất tiếu vô nhân thức,
Tính đắc lân gia cẩm sắt đàn.

Dịch nghĩa

Ngìn thước tâm tình thích tự xem,
Toà lầu nhỏ thanh nhã, đứng dựa lan can.
Một tiếng cười nhẹ, không ai biết,
Nghe được tiếng đàn của nhà bên.

Bản dịch của Thanh Lam

Ngàn thước tâm tình tự ngắm xem,
Lầu con trang nhã, tựa lan can.
Giọng cười nhỏ nhẹ nào ai biết,
Nghe vẳng nhà bên mấy tiếng đàn.
Trần Thận Tư học quán là nơi dạy học của Trần Văn Vi, tự Thận Tư, bạn thân của tác giả. Ông người làng Đông Các, huyện Thọ Xương, Hà Nội, đỗ cử nhân khoa Ất Dậu đời Minh Mệnh (1825), có tập thơ Hoài ông thảo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 1