01/02/2023 11:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Với tình yêu, em cầu nguyện điều gì”
“Чему молилась ты с любовью”

Tác giả: Fyodor Tyutchev - Фёдор Тютчев

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 19/08/2018 16:19

 

Nguyên tác

Чему молилась ты с любовью,
Что как святыню берегла,
Судьба людскому суесловью
На поруганье предала.

Толпа вошла, толпа вломилась
В святилище души твоей,
И ты невольно постыдилась
И тайн и жертв, доступных ей.

Ах, если бы живые крылья
Души, парящей над толпой,
Ее спасали от насилья
Бессмертной пошлости людской!

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Với tình yêu, em cầu nguyện điều gì
Em giữ gì như vật thiêng mình bảo vệ
Số phận đã phản bội em tồi tệ
Phó mặc em cho dư luận rủa nguyền.

Đám người đời xô đẩy, ào lên
Xông vào chốn thiêng hồn em để ngỏ
Và tự nhiên, em thấy mình xấu hổ
Về những hy sinh, mất mát chỉ em hay.

Ước gì tâm hồn trên đám đông đang bay
Có đôi cánh dang ra sống động
Cứu em thoát khỏi vòng thòng lọng
Thói đê hèn dai dẳng của người đời!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Fyodor Tyutchev » “Với tình yêu, em cầu nguyện điều gì”