05/06/2023 05:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bâng khuâng câu chuyện giêng hai

Tác giả: Phạm Ngọc San

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 14/11/2010 19:48

 

Bâng khuâng ơi hỡi bâng khuâng!
Hình như gió bảo mùa xuân đang về.
Bâng khuâng nắng nhuộm triền đê.
Bâng khuâng tà áo đi về bâng khuâng.
Bâng khuâng một ánh trăng ngân.
Bâng khuâng đêm thoảng hương thầm tóc ai.
Bâng khuâng ngày ngắn đêm dài.
Bâng khuâng câu chuyện giêng hai xuân về.
Lộc xuân mắt biếc đam mê...
Có về với chốn chân quê, ta chờ!
Nguồn: Phạm Ngọc San, Sao Hôm trên sân thượng, NXB Hội nhà văn, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Ngọc San » Bâng khuâng câu chuyện giêng hai