23/04/2024 12:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai

Tác giả: Nguyễn Hữu Cương

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/12/2009 17:50

 

Nguyên tác

旭氣未曾至,
花枝早已開。
也知此香色,
本自歲寒來。

Phiên âm

Húc khí vị tằng chí
Hoa chi tảo dĩ khai
Dã tri thử hương sắc
Bản tự tuế hàn lai

Dịch nghĩa

Hơi ấm mùa xuân chưa đến
Hoa đã sớm nở trên cành
Biết rằng hương sắc ấy
Vốn sinh ra từ mùa đông giá lạnh

Bản dịch của Nguyễn Tiến Đoàn

Hơi ấm xuân chưa đến
Cành hoa đã đơm bông
Mới hay hương sắc ấy
Sinh tự thuở hàn đông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Cương » Mai