03/07/2022 15:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại tạ ngự tứ mặc hoạ long
代謝御賜墨畫龍

Tác giả: Nguyễn Ức - 阮億

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 17/09/2008 08:46

 

Nguyên tác

道人來自崇天宮,
手提一幅糢糊龍。
云是重華聖人萬幾暇,
墨戲三昧時從容。

手中造化妙無蹟,
漁梭暫托陶家壁。
洞前獨帶濕雲歸,
鞭起屏翳驅霹靂。

春回五字溪流光,
印分三道珠凝香。
熱檀展拜謝天賜,
吟聲彷彿生公堂。

平生攀龍事則已,
一片禪心隨海水。
至尊若待為霖時,
只合形求築岩士。

Phiên âm

Đạo nhân lai tự Sùng Thiên cung,
Thủ đề nhất bức mô hồ long,
Vân thị Trùng Hoa thánh nhân vạn cơ hạ,
Mặc hý tam muội thời thung dung.

Thủ trung tạo hoá diệu vô tích,
Ngư thoa tạm thác Đào gia bích.
Động tiền độc đới thấp vân quy,
Tiên khởi Bình Ê khu tích lịch.

Xuân hồi ngũ tự khê lưu quang,
Ấn phân tam đạo châu ngưng hương.
Nhiệt đàn triển bái tạ thiên tứ,
Ngâm thanh phảng phất sinh công đường.

Bình sinh phan long sự tắc dĩ,
Nhất phiến thiền tâm tuỳ hải thuỷ.
Chí tôn nhược đãi vi lâm thời,
Chỉ hợp hình cầu trúc nham sĩ.

Dịch nghĩa

Có vị tăng từ cung Sùng Thiên tới,
Tay cầm một bức tranh rồng dáng chập chờn,
Nói là cùa bậc thánh Trùng Hoa nhân khi muôn việc rảnh,
Thung dung vẽ chơi vài nét chấm phá.

Bàn tay sáng tạo nhuần nhuyễn diệu kỳ,
Chiếc thoi người đánh cá tạm gửi lại nơi vách họ Đào.
Trước cửa động, riêng chỉ mang về mây ướt,
Quất thần gió dậy, xua thần sấm.

Mùa xuân về trên năm chữ như những dòng khe chảy ánh sáng,
Dấu ấn chia làm ba đường như những hạt châu đọng mùi thơm.
Đốt hương trầm lạy tạ ơn trời cho,
Tiếng ngâm phảng phất vọng lên giữa công đường.

Việc “vin vảy rồng” trong đời đã thành chuyện qua rồi,
Một tấm lòng thiền nay phó cho nước bể khơi.
Bậc “chí tôn” nếu trông chờ cơn mưa tầm tã,
Chỉ cần tìm kẻ sĩ đúng hình dạng đang đắp tường ở Phó Nham.

Bản dịch của Việt Khánh Vũ Huy Chiểu

Đạo nhân tự Sùng Thiên cung
Tay cầm bức hoạ hình rồng trở ra
Rằng đây của đức vua cha
Nhân khi nhàn hạ bút hoa vẫy vùng

Khéo sao, khéo đoạt thiên công
Thoá nhà Đào Khản hoá rồng chẳng nhe?
Chiếc thoi ướt mới mang về
Thét roi Bình Ế, bốn bề sấm rên

Rõ ràng năm chữ đề trên
Dấu son Tạm đạo còn bền mùi hương
Đốt trầm tạ đức Thánh Hoàng
Còn nghe phảng phất công đường giọng ngâm

Vin rồng lâu chẳng để tâm
Lòng thiền theo nước bể ngầm chảy xuôi
Làm mưa, muốn kẻ hiền tài
Chỉ nên vẽ ảnh làm người trúc nham
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ức » Đại tạ ngự tứ mặc hoạ long