24/03/2023 16:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (Cố hương ảm ảm toả huyền vân)
無題(故鄉黯黯鎖玄雲)

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2008 04:36

 

Nguyên tác

故鄉黯黯鎖玄雲,
遙夜迢迢隔上春。
歲暮何堪再惆悵,
且持卮酒食河豚。

Phiên âm

Cố hương ảm ảm toả huyền vân,
Dao dạ điều điều cách thượng xuân.
Tuế mộ hà kham tái trù trướng,
Thả trì chi tửu thực hà đồn.

Bản dịch của Phan Văn Các

Nước nhà ảm đạm khoá mây đen
Xa lắc ngày xuân dằng dặc đêm
Năm hết, sầu thương sao chịu nổi
Hãy ăn cá nóc, nhắp hơi men

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Vô đề (Cố hương ảm ảm toả huyền vân)