13/07/2024 07:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử thi - Bao Thành
詠史詩-褒城

Tác giả: Hồ Tằng - 胡曾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/02/2014 10:43

 

Nguyên tác

恃寵嬌多得自由,
驪山舉火戲諸侯。
只知一笑傾人國,
不覺胡塵滿玉樓。

Phiên âm

Thị sủng kiều đa đắc tự do,
Ly sơn cử hoả hí chư hầu.
Chỉ tri nhất tiếu khuynh nhân quốc,
Bất giác Hồ trần mãn ngọc lâu.

Dịch nghĩa

Bao Tự cậy nhan sắc được vua sủng ái muốn gì cũng được,
U Vương đốt lửa phong hoả đài ở núi Ly để nhạo chư hầu.
Chỉ cốt để cười một tiếng, mà ngai vàng xụp đổ,
Đâu có ngờ tới lúc rợ Hồ dày xéo hoàng cung.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cậy nhan sắc muốn gì cũng đặng
Lửa núi Ly nhạo báng chư hầu
Mỹ nhân cười, vua còn đâu?
Rợ Hồ thừa thắng tràn lầu hoàng cung
Bao Thành nay là thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây. Nguyên Bao Thành là đất của nước Bao, chư hầu nhà Chu, cũng là quê quán của nàng họ Tự. Bao Tự được vua Chu U Vương say đắm, dám làm cả chuyện đốt lửa phong hoả đài lúc vô sự để nhạo báng chư hầu cho nàng cười. Khi vua bị Thân Hầu cùng rợ Hồ tấn công, chư hầu không tới cứu, vua bị giết, nàng Bao Tự bị bắt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Tằng » Vịnh sử thi - Bao Thành