16/10/2021 19:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Để đọc lúc sáng và chiều tối
Morgens und abends zu lesen

Tác giả: Bertolt Brecht

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 17/01/2012 18:31

 

Nguyên tác

Der,
den ich liebe,
hat mir gesagt,
dass er mich braucht.

Darum
gebe ich auf mich Acht,
sehe auf meinen Weg
und fürchte von jedem
Regentropfen,
dass er mich
erschlagen könnte.

Bản dịch của Quang Chiến

Người tôi yêu
Nói với tôi
Rằng anh ấy cần tôi

Vì thế
Tôi giữ gìn
Nhìn xuống đường tôi đi
Và tôi sợ mỗi một giọt mưa rơi
Có thể giết chết mình
Nguồn: Thơ trữ tình Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bertolt Brecht » Để đọc lúc sáng và chiều tối