09/08/2022 12:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lỡ tay

Tác giả: Duy Thơm

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/07/2015 10:03

 

Lỡ tay
Đánh rơi gương
gương vỡ làm trăm mảnh
Đánh rơi trời
trời vỡ vụn trong mây
Đánh rơi trăng
trăng rạn bể làm đôi
Đánh rơi sao
sao tan vào đáy biển
Đánh rơi hoa
hoa rã rời cánh nhuỵ
Đánh rơi mình
mình tự mất niềm tin
Đánh rơi đời là anh để mất em
Tình yêu chỉ còn con tim băng giá
Ta đánh rơi nhau mất đi tất cả
Hạnh phúc chìm vào hư ảo xót xa
Tháng 4/2005

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Duy Thơm » Lỡ tay