29/11/2021 10:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Áo hoa xanh

Tác giả: Ngô Viết Dinh

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/11/2020 22:01

 

Ruộng nước trong veo
Mây trời soi bóng,
Nước reo dậy sóng
Đón những cánh bèo.

Rào rào từng hạt
Óng ánh phân lân,
Như là mưa xuân
Gọi bèo mau lớn.

Bèo nở nhanh lắm,
May đã trốn đâu?
Đầy ruộng bèo dâu
Một màu xanh mướt.

Thả ra đồng nước
Bèo cũng nở nhanh
Thành áo hoa xanh
Ấm chân lúa tốt.
Nguồn: SGK Tập đọc lớp 2, tập 2, NXB Giáo dục, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Viết Dinh » Áo hoa xanh