25/07/2024 23:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vấn Phan Hoành Hải
問藩橫海

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 24/04/2012 09:34

 

Nguyên tác

橫海今宵何往,
天王祠裡聽歌。
墨客紅顏相對,
燈前月下如啊。

Phiên âm

Hoành Hải kim tiêu hà vãng,
Thiên vương từ lý thính ca.
Mặc khách hồng nhan tương đối,
Đăng tiền nguyệt hạ như a.

Dịch nghĩa

Hoành Hải đêm nay đi đâu?
Trong đền Thiên vương nghe hát
Để khách thơ với gái má hồng nhìn nhau
Trước đèn dưới trăng như vậy?

Bản dịch của Kim Anh

Hoành Hải đêm nay đâu vắng?
Đền Thiên vương lắng tiếng ca
Khách thơ, má hồng chờ mãi
Trước đèn, dưới trăng thế a?
Nguyên dẫn: Lúc đó ở làng Thuỵ Hương, người làng tế thần suốt đêm.

Phan Hoành Hải: người xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, không biết ông sinh và mất năm nào. Thi đậu Tam trường, là bạn thân của Phạm Đình Hổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Vấn Phan Hoành Hải