18/01/2022 14:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độ Chế giang
渡制江

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/06/2014 18:18

 

Nguyên tác

雨嗇風慳真作態,
草長雲遠漫生愁。
故鄉想動經年別,
異客翻多此地遊。
岸勢劈山連北去,
江湖接海入西浮。
清看一舸煙波外,
何啻人間萬戶侯。

Phiên âm

Vũ sắc phong khan chân tác thái,
Thảo trường vân viễn mạn sinh sầu.
Cố hương tưởng động kinh niên biệt,
Dị khách phiên đa thử địa du.
Ngạn thế phách sơn liên bắc khứ,
Giang hồ tiếp hải nhập tây phù.
Thanh khan nhất khả yên ba ngoại,
Hà thí nhân gian vạn hộ hầu.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Gió thoảng mưa qua làm ra vẻ
Cỏ dài mây thẳm giục cơn sầu
Cố hương lòng tưởng hằng năm biệt
Khách lạ vẫn thăm chốn dãi dầu
Thế vách như non liền hướng bắc
Triều sông tiếp biển nổi về tây
Rõ ràng thuyền lướt ngoài sương khói
Cứ ngỡ nhân gian vạn hộ hầu
Sông Chế chảy qua làng Tam Chế, Nghệ An.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Độ Chế giang