03/08/2020 20:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một đêm ngủ nhà người mán Xiềng ở Bảo Hà (Lao Kay)

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 25/11/2009 23:22

 

Ào ào tiếng suối bên tai
Lợn kêu eng éc bên ngoài cửa phên
Đầu nhà sương xuống từ trên
Vách phên gió lọt bốn bên lạnh lùng
(An Nam tạp chí, 1932)

Nguồn:
1. Tản Đà toàn tập - tập I, NXB Văn học, 2002
2. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Một đêm ngủ nhà người mán Xiềng ở Bảo Hà (Lao Kay)