04/08/2020 08:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cách sông cách núi cho cam

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:01

 

Cách sông cách núi cho cam,
Cách một chỗ lội thiếp chàng xa nhau.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cách sông cách núi cho cam