27/09/2021 14:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình ca (3)
Liebeslied (3)

Tác giả: Hermann Hesse

Nước: Đức
Đăng bởi sabina_mller vào 24/05/2008 05:48

 

Nguyên tác

Ich wollt ich wär eine Blume,
Du kämst still gegangen,
Nähmst mich zum Eigentume
In deine Hand gefangen.

Auch wär ich gern ein roter Wein
Und flösse süß durch deinen Mund
Und ganz und gar in dich hinein
Und machte dich und mich gesund.

Dịch nghĩa

Anh muốn anh là một bông hoa
Em đến thật nhẹ nhàng
(Em) nắm lấy anh làm của riêng
Giữ anh trong bàn tay em.

Và (anh rất muốn) anh là rượu vang đỏ
Và chảy ngọt ngào trên miệng em
Và từ từ chảy vào trong em
Và khiến em và anh khoẻ khoắn.

Bản dịch của MaiHoa

Anh muốn  là một bông hoa
Nhẹ nhàng em đến rồi hái lấy
Em nắm lấy anh như của riêng em vậy
Và giữ chặt anh trong tay

Anh rất muốn là dòng vang đỏ thắm
Chảy ngọt ngào trên đôi môi em
Anh từ từ để mình tan vào đó
Và mình cùng tiếp cho nhau sức mạnh lạ thường
(Tháng 5/1922)
(Dự án dịch thơ của TV)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hermann Hesse » Tình ca (3)