31/07/2021 17:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương tướng quân vãn ca
楊將軍挽歌

Tác giả: Tống Chi Vấn - 宋之問

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 15/08/2016 17:31

 

Nguyên tác

亭寒照古月,
隴暗積愁雲。
今日出門樹,
何處有將軍。

Phiên âm

Đình hàn chiếu cổ nguyệt,
Lũng ám tích sầu vân.
Kim nhật xuất môn thụ,
Hà xứ hữu tướng quân.

Dịch nghĩa

Trăng xưa chiếu trên đình lạnh,
Gò u ám mây buồn giăng đầy.
Hôm nay rời nhà ra chốn cỏ cây này,
Tướng quân về cõi nào?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng xưa chiếu trên đình vắng lạnh
Gò âm u giăng đám mây buồn
Rời ra cây cỏ nằm luôn
Tướng quân có biết hồn nương cõi nào?
Dương tướng quân thân thế không rõ.

Nguồn: Toàn Đường thi, Khang Hy ngự định, Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Chi Vấn » Dương tướng quân vãn ca