04/07/2020 14:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoàng đậu nhánh mù u

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Nguyên Minh vào 17/11/2008 05:50

 

Phụng hoàng đậu nhánh mù u,
Lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn!.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Phụng hoàng đậu nhánh mù u