18/05/2024 17:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngưu Lang, Chức Nữ

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 18:55

 

Trên giời Chức Nữ cùng Ngưu Lang,
Một dải sông Ngân lệ mấy hàng.

(Tản Đà)

Sông Ngân nước chảy hững hờ,
Ngưu Lang ngồi khóc bên bờ sông Ngân.

Một năm gặp được mấy lần?
Anh khổ vô ngần, Chức Nữ em ơi!
Đôi ta chẳng đẹp lòng giời,
Một dòng nước bạc ngăn đôi chung tình.
Chẳng cho liền cánh, liền cành,
Đầy em trên ấy, đoạ anh dưới này.
Lạc loài hai đứa thơ ngây,
Một năm sống để một ngày gặp nhau.
Đôi ta có tội gì đâu,
Cớ sao chim chẳng bắc cầu cho qua?
Có chăng tội với giời già,
Chẳng qua là tội hai ta chung tình.
Dây oan thắt chặt lấy mình,
Con sông bất bình chảy mãi về xuôi.
Bao giờ, Chức Nữ em ơi!
Cho giời trông lại, cho giời quay đi?
Xuân xanh để lỡ một thì,
Anh là bướm dại yêu gì được hoa.
Mênh mang một dải Ngân Hà,
Tình sao không phụ mà ra phụ tình!
Con tằm là luỵ ba sinh,
Mà em là luỵ của anh muôn đời.
Em là con gái nhà giời,
Anh là con cái nhà người thường dân.
Yêu em có vạn có ngàn,
Nhưng cha chẳng chứng cho bàn tay không?
Anh chưa tên chiếm bảng rồng,
Lấy đâu xe bóng ngựa hồng vinh quy?
Cưới em bằng tấm tình si,
Đò không chở thí lấy gì sang sông?
Tên em anh để bên lòng,
Bụi hồng vương lấy má hồng, thương anh!
Vì cha chẳng đoái duyên mình,
Anh đành sống để chung tình với em!

Đêm nay là mấy mươi đêm,
Chân cứng đá mềm, Chức Nữ em ơi!
Bờ sông bên ấy gieo thoi,
Sao em chẳng dệt một lời cho anh?
Tơ lòng mấy sợi mong manh,
Biết anh có dệt nên hình gì không?
Một bờ sông, hai bờ sông,
Một lòng anh dám hai lòng ở đâu!
Bao giờ cho hợp duyên nhau,
Anh bắc nghìn cầu, Chức Nữ em ơi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Ngưu Lang, Chức Nữ