10/12/2022 13:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi không còn đôi muơi

Tác giả: Cao Quảng Văn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2015 12:54

 

Ta ngỡ mình đôi mươi
Khi mùa xuân lại tới
Trời trong mắt thêm xanh
Én bay hoài không mỏi

Xa, mùa xuân lại về
Trong mắt em chờ đợi
Chồi non muôn lá mới
Chào ai tròn đôi mươi

Tung hê ngày tháng cũ
Vào xanh thẳm phương trời
Đất trời quên mất tuổi
Còn ta? Vừa đôi mươi...
Tháng 12-1994

Nguồn: Thầm lặng màu xanh (thơ), Cao Quảng Văn, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Quảng Văn » Khi không còn đôi muơi